W 2022 r przypada setna rocznica przybycia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi do Polski. Od maja tego roku trwa w ich Zgromadzeniu Rok Jubileuszowy. Siostry otrzymały błogosławieństwo  i pozwolenie, aby w ich kaplicach można było każdego dnia uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami :spowiedź, Komunia i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Odpust mogą uzyskać również osoby starsze i chore, które nie mogą wyjść z domu, jeżeli połącza się duchowo z celebracjami jubileuszowymi. Zachęcamy do korzystania ze skarbca Kościoła.