30 XII 2019 r. – 7 I 2020 r.

Poniedziałek, 30 XII 2019

Od godz. 8.30 – Łabuńki Centralka
lewa i prawa strona od szosy głównej i w kierunku Jarosławca

Od godz. 8.30 – Łabuńki Pierwsze
droga do Barchaczowa po obu stronach od szosy głównej i do Barchaczowa

Wtorek, 31 XII 2019

Od godz. 8.30 – Łabunie
ul. Zamojska od Pana Aleksandra Zasuwy w kierunku Zamościa,
a potem od Pani Janiny Nowak do ul. Krótkiej

Od godz. 8.30 – Łabunie
ul. Górna i Polna

Czwartek, 2 I 2020

Od godz. 8.30 – Łabunie
ul. Zamojska / strona cmentarza /
od Pana Leszka Szewczuka i od Pana Marka Semczuka

Od godz. 8.30 – Ruszów Stara Wieś
od strony Łabuń

Od godz. 15.00 – Łabunie
Bloki nauczycielskie 

Od godz. 15.00 – Łabunie
ul. Zamojska , jeden ksiądz od strony szkoły do poczty
a następnie od ul. Lipskiej do Kościelnej

Piątek, 3 I 2020
Od godz. 8.30 – Łabuńki Pierwsze
Stara Wieś od Państwa Podobów

Od godz. 8.30 – Łabuńki Pierwsze
za CPN, Sośnina od Państwa Fusiarzów

Sobota, 4 I 2020

Od godz. 8.30 – Majdan Ruszowski
jeden ksiądz od Łabuń
a drugi najpierw Namule a potem od Rachodoszcz

Wtorek, 7 I 2020

Od godz. 15.00 – Łabunie
ul. Osiedlowa od Pana Jerzego Pilipczuka po obu stronach, bloki i Policja

Od godz.15.00 – Łabunie
ul. Długa i Leśna