Poniedziałek, 23. 03

17:00

+ Marta Rybak – int. od mieszkańców z ul. Szkolnej i uczestników pogrzebu

+ Stanisława Piotrowicz  

+  Krystyna Horaczek (23greg)      

+ Wiesław Burdzy – int. siostry Urszuli z rodziną

Wtorek, 24. 03

17:00

+ Roman Szczerbik – int. od żony, dzieci i wnuków

+ Irena Piłat (10r.), Bolesław Piłat, Henryk Kycko i Marian Łacina       

+  Krystyna Horaczek (24greg)

+ Roman Sztojko – int. od mieszkańców Barchaczowa

+ Zofia Płaza (1r.), Alfred Płaza

O zdrowie dla Beaty i jej całej rodziny

Środa, 25. 03, Zwiastowanie Pańskie

17:00

+ Marianna Tarnowska (im) zm. Tarnowskich, Wyrostkiewiczów

+ Marek Szaruga – int. od sąsiadów z ul. Zamojskiej

+ Krystyna Horaczek (25greg)           

+ Grzegorz Pysiewicz – int. siostry Teresy z Sitańca

+ Zm. z rodz. Kielarów, Jastrzębskich, Adrian Gołębiowski

Czwartek, 26.03

17:00

+ Marta Rybak – int. rodz. Firek, Policha, Górskich, Bodys, Słupskich  

+ Alfreda (24r.), Adolf Marcola, Arkadiusz Będziński, Ulanowskich, Brzezińskich, Kowalskich, Marcolów   

+ Krystyna Horaczek (26greg)            

O Boże bł. potrzebne łaski dla Pawła  

O Boże bł., opiekę MB, potrzebne łaski dla Pauliny w 18r. ur.

Piątek, 27. 03

17:00 

+ Jan, Klementyna Kulasza zm. z rodz. Kulaszów, Braneckich, Janina, Józef Pałczyńscy zm. z rodz. Pałczyńskich Danuta Kulasza  

+  Krystyna Horaczek (27greg)          

+ Antoni Szmit – int. od Marii Jastrzębskiej

+ Leon (19r.), Aniela zm. z rodz. Byczków

Sobota, 28. 03

17:00

+ Maria Wolska – int. od Chrześniaka Antoniego Niezgody z żoną Stanisławą

+  Maria Wolska – int. od rodziny Nowosadów, Terleckich i Wiśniewskich

+ Andrzej Pawełczuk (8r.), Pawełczuków i Topolskich

+  Krystyna Horaczek (28greg)

+  Elżbieta Kielar – int. od uczestników pogrzebu    

Niedziela, 29 03    

8:00 

+ Krystyna Horaczek (29greg)

+  Helena Zwolak i Gabriel Lewicki         

10:00 

+ Wiesław i Beata Kalkowscy  

+ Jan Łazorczyk (15r.)

Intencja z kaplicy na Majdanie

12:00 

+ Franciszek Juś (27r.), Marianna Juś

+ Józef, Janina, Wojciech, Aniela Zawiślak, Jan, Anastazja, Antoni, Alicja Bosiak

16:00 

+ Zm. z rodz. Pysiewicz Irena, Stanisława, Marianna, Andrzej, Grzegorz

+ Stanisław Brzozowski (4r.), Kazimierz, Czesław, Lucyna Byk