W piątek 22 marca 2024 Droga Krzyżowa o godz. 15.00 i 16.30  odbędzie się przy stacjach fundatorów na zewnątrz przy parkingu.